Vælg en side

Tim pedersen - Online præsentation

Jeg er en forretningsorienteret Projektleder og certificeret Scrum Master med teknisk indsigt og fokus på at skabe værdi for virksomheder med deres it løsninger.

Jeg har erfaring med og forståelse for en bred vifte af teknologiske platforme det giver mig en god indsigt i de tekniske muligheder. Denne indsigt hjælper mig til at finde de løsninger som opfylder kundens behov og understøtter kundens forretning.

Jeg sætter mig altid ind i kundens problemstilling og arbejder med at forstå kundens processor for at kunne afklare hvordan en mulig teknisk løsning kan understøtte deres behov. Min styrke er klart at kommunikere ikke-tekniske krav til udviklingen og at få kunden til at forstå de tekniske problemstillinger.

Jeg har en stor indsigt i offentlige udbud og arbejder jævnligt med at udarbejde tilbuds materiale og udbuds materiale.

Jeg har stor interesse for Agile projekter og specifik for Scrum og SAFe, min erfaring er at man letter kan styre projekterne når man vælger en Agil model til sine projekter, det giver muligheden for at tilpasse sine behov i løbet af projektet. Jeg har udfyldt rollen som Scrum master og været med til at starte nye teams med Scrum

Seneste projekter

Sagstyringssystem Erhvervsstyrelsen

Kunden havde brug for et sags system til at styre deres sager i organisationen. Sag løsningen er brudt op i flere service, som alle kommunikere med hinanden og med kundens andre fagsystemer med en SOA arkitektur.

Jeg fungerede som Scrummaster og projektleder på projekterne, jeg havde ansvaret for 3 projekter, jeg havde ansvaret for fremdrift og for at teamet hele tiden havde nok at lave og at kunden var tilfreds med resultaterne. Samtidig var der en løbende udvikling og forbedring af processen i projektet med løbende optimering af leverancerne til kunden.

Jeg havde ansvaret for løbende at estimere, hjælpe med afklaring og sikre en god opsætningen af projekterne.

Projekterne størrelse varieret fra 8 til 15 personer, som dækkede tester, udvikler og arkitekter på de 3 projekter

Teknologier: Java, Grails, Jira, Confluence og Google Apps.

Udvikling af kompetenceportal - Kalto

Kalto er den nye konsulentportal i Danmark, vi har fundet en mulighed i it konsulent marked, som vi gerne vil udfylde. Det har vi gjort med Kalto. Jeg har være med til at ideudvikle, forretnings udvikle, etablere virksomheden, designe, udvikle og implementere løsningen. Jeg er en del af den daglige drift og jeg ser virkelige frem til at se dette projekt udvikle sig de næste år.

Genudbud af Digitalpost

Digitaliseringsstyrelsen havde behov for at udarbejde udbudsmateriale til udbud af digitalpost, jeg stod for det tekniske del af udbuddet og hjælp med løbende afklaring og specificering i udbudsprocessen.

Opgaven indeholdte, interessent involvering, behovsafklaring, analyse af tekniske muligheder, kravspecificering og kvalitetssikring. Udbuddet blev delvist struktureret efter et Scrum forløb.

Jeg var ansvarlig for/udførte følgende:

  • Behovsafklare i samarbejde med interessenter
  • Afklare krav og ønsker fra kunden

Specificere krav og ønsker fra kunden

Antal år i branchen

Større projekter gennemført

Antal kager spist i seneste projektteam

Antal kilometer i kajaken i 2015

Projektreferencer

Kalto-nyhedsbrev

Kalto.dk er en åben IT-konsulentdatabase, hvor virksomheder kan finde og kontakte deres næste konsulent direkte, uden mellemled og ekstra omkostninger for hverken virksomheder eller konsulenter. Kalto har nu Danmarks største IT-konsulentportal, og vores konsulenter er blandt de bedste på markedet.

Jeg er med til at udvikle konceptet, finde leverandøre, definere løsningen og sikret fremdrift i udvikling og drift.

Vi udvikler løbende på Kalto og der er hele tiden nye ideer og behov der opstår i løbet af projektet.

Følg med i udviklingen af Kalto og hvordan det går med it konsulenterne i Danmark

Kalto

pacelogo

Pace rådgiver virksomheder inden for forretningsorienteret projektledelse og udbudsrådgivning. Vi er med til at sikre, at beslutningsprocesserne bliver gennemført på baggrund af de nødvendige analyser.

Hos Pace arbejder vi med 3 hoved produkter
• Projektledelse, med fokus på kunden behov og hvordan vi kan komme hurtig i mål ser vi ofte en behov for inspiration ude fra, med input fra anden part er det meget letter at se hvordan et projekt kan gennemføres og hvor man kan optimere i processen
• Udbudsrådgivning, markedet i Danmark og resten af Europa bevæger sig hen imod et marked hvor udbud er et element man skal arbejde med, der er mange virksomheder der vælger at benytte sig at udbud fordi det giver dem en tryghed og sikring af det produkt med er ved at bestille
Pace hjælper både udbuds organisation og tilbuds organisation
• Idé og konceptudvikling, For os handler idé/konceptudvikling om 4 punkter i forbindelse med din virksomheds udvikling:
– Innovativ vækst
– Styrket konkurrenceevne
– Øget salg
– Digital strategi

Læs mere om udbuds rådgivning, bid management og projektledelse på pace.dk

Pace

Projektreferencer

Jeg hjælper løbende Energistyrelsen med at udføre udbudsmateriale eller gennemføre udbud. Min rolle er ofte rådgivning og udarbejdelse af udbud i forhold til afklaring af udbudsmuligheder og tekniske muligheder.

 

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

  • Udarbejdelse og evaluering af udbud for Energistyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten
  • Rådgivning i projektmodeller i forhold til aktuelle projekter
  • Løbende afklaring af krav, kravspecificere, afgrænse og udarbejde miniudbud i samarbejde med styregruppe/projektleder

Sikre det tekniske grundlag for løsningerne var mulige at gennemføre

Udbudsrådgivning

Digitaliseringsstyrelsen havde behov for at udarbejde udbudsmateriale til udbud af digitalpost, jeg stod for det tekniske del af udbuddet og hjælp med løbende afklaring og specificering i udbudsprocessen.

Opgaven indeholdte, interessent involvering, behovsafklaring, analyse af tekniske muligheder, kravspecificering og kvalitetssikring. Udbuddet blev delvist struktureret efter et Scrum forløb.

 

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

  • Behovsafklare i samarbejde med interessenter
  • Afklare krav og ønsker fra kunden

Specificere krav og ønsker fra kunden

Genudbud af Digitalpost

Effektivisering af udvikling og drift i forhold til udviklingen af Sparenergi´s webløsninger. Løbende vedligeholdelse og omstrukturering af Sparenergi´s webløsninger. I samarbejde med Statens-IT, Rackhosting, Balidea, 1508, Viegand Maagøe og NetCompany. Teknologi konvertering fra Plone til Drupal

 

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

  • Definition og afklare af opgaven
  • Kommunikationen mellem de involverede parter
  • Løbende projektledelse af projektet på tværs af leverandøre

Beslutningstager for tekniske beslutninger, sammen med leverandørerne

Konsolidering af Sparenergi’s IT systemer

Erhvervserfaring

Årstal: 2012 – idag

Virksomhed: Pace

Stilling: Direktør

Arbejdsopgaver: Pace arbejder for at vores kunder får en god oplevelse med softwareudvikling, det gør vi ved at være et positivt bindeled mellem leverandør og kunde, for på den måde at skabe en åben og ærlig dialog, med gode resultater.

Værktøjer: Scrumwize, Microsoft Windows server, Microsoft SQL server, Microsoft Sharepoint server, Active directory, Sitecore, Drupal, Varnish, Plone, OIS database, Queue-it, CPR register, Microsoft Office 2010, Plone, WordPress og Sugar CRM.


Årstal: 2014 – idag

Virksomhed: Kalto

Stilling: Medstifter

Arbejdsopgaver: Jeg har været med til at udarbejde konceptet for Kalto, specificere løsningen, tilbudshåndtering, projektledelse, kvalitetssikring, deployment og løbende forretnings udvikling.

Værktøjer: Drupal, Css, PHP, Scrum, SEO værktøjer


Årstal: 2010 – 2015

Virksomhed: Birdeye

Stilling: Ejer

Arbejdsopgaver: Luftfotograf med drone, sælger, IT systemer, administration, procesforbedringer i virksomheden, sikkerheds ansvarlig, SEO, billede og videobehandling.

Værktøjer: SugarCRM, WordPress, Galley3, Photoshop, Google docs og diverse SEO værktøjer


Årstal: 2008 – 2012

Virksomhed: Viegand & Maagøe Aps

Stilling: Projektleder

Arbejdsopgaver: Projektledelse, ScrumMaster, Teknisk rådgiver, Arkitektur rådgiver, Kvalitets sikring

Værktøjer: MS Word, MS Projects, Outlook, Excel, Remote Desktop, CMS Plone, Visual Studio.Net, Sharepoint, Rally (Online Scrum værktøj )


Årstal: 2005 – 2008

Virksomhed: Lector Aps

Stilling: Systemudvikler/konsulent

 


Årstal: 2004 – 2005

Virksomhed: Software-innovation ASA

Stilling: Systemudvikler/konsulent

 


Årstal: 2002 – 2004

Virksomhed: Lessor A/S

Stilling: Software udvikler og lead developer

 


Årstal: 1995 – 2001

Virksomhed: GN Nettest A/S (Anritsu)

Stilling: 

Software udvikler

Gruppe leder/Protokoludvikler

Protokoludvikler

Elektronikmekaniker læreplads

 


Uddannelse

2016 – Certificeret Scaled Agile Framework (SAFe), Agilist (SA)

2013 – Prince2 Foundation

2009 – Scrummaster

2007- Datanom, Speciale i projektledelse.

1997 – Udlært elektronikmekaniker.

 

Kurser/efteruddannelse

Programmering:

TechEd Developers 2006(MS)

Avanceret C++ (SuperUsers)

Corba Fundamentals (Digitalthink.com)

Pascal (Selvlært)

PHP (Selvlært)

Turbo Assembler 3.0 (Lærerplads)

MDL, Message Description Language (GN Nettest)

 


Andet:

DAUG, Danish Agile User Groupe

Certified ScrumMaster

Personlig Coaching (CareerCoach.dk)

Personlig slagstræning

Unix på bruger niveau (SuperUsers)

Ledelse 1 (GN Nettest)

UML Fundamentals (Digitalthink.com)


Telecom:

GSM, SS7, ISDN (GN Nettest)

ASN. 1 (Tele Danmark)

ETSI, ITU-T, Lucent, Ericsson, Motorola, Nokia specifikationer

 


Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger

Kontakt mig her