Om Tim Pedersen

Jeg er en forretningsorienteret SAFe Program Consultant (SPC) og certificeret Scrum Master med teknisk indsigt og med fokus på at skabe værdi for virksomheder med Lean og Agil i fokus.

SAFe Coache

SAFe Coache

Som SAFe coach hos et større pensionsseleskab har jeg hjulpet med at starte de Agile Release Trains(ART) i pensionsseleskab og på forskellige niveauer i organisationen har jeg faciliteret opstarten og driften af deres ART og introduceret SAFe, Scrum, Lean og agil principper

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
• Opstart af 4 Agile Release Trains, samlet ca. 300 personer
• Rådgivning i forhold til implementering af SAFe framework på management niveau.
• Løbende undervisning i Lean, Agil og Scrum
• Daglig træning af medarbejder i SAFe, Lean, agil og Scrum

Kanban leder og Lean coach

Kanban leder og Lean coach

Større pensionseleskab havde behov for en Kanban leder der kunne hjælpe med at facilitere teamet i deres daglige arbejde med Kanban og forståelsen af Lean, samtidig med de havde brug for en Kanbanleder til at facilitere det daglige afklaring af opgaver, fjerne forhindringer og styring og coaching i Kanban

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
• Introduktion til Kanban og Lean
• Facilitere afklaring af opgaver
• Facilitere det daglige arbejde med Kanban

Scrummaster

Scrummaster

Kunden havde brug for et sags system til at styre deres sager i organisationen. Sag løsningen er brudt op i flere service, som alle kommunikere med hinanden og med kundens andre fagsystemer med en SOA arkitektur.

Jeg fungerede som Scrummaster og projektleder på projekterne, jeg havde ansvaret for 3 projekter, jeg havde ansvaret for fremdrift og for at teamet fungeret godt og at kunden var tilfreds med resultaterne.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
• Forbedring af processen
• Optimering af leverancerne
• Teamet fungered
• Kunden var tilfreds

Erhvervserfaring

Direktør hos Pace

Direktør hos Pace

Som Scrum master, SAFe konsulent og projektleder er jeg ansvarlig for at sikre at teamet har fokus på de værdier og retningslinjer der bruges i projektet.

Scrum masteren er ofte at betragte som træner for holdet, at hjælpe holdet leverer det bedste arbejde de kan, inden for de rammer de har til rådighed. Det er et fokus jeg altid har når jeg arbejder som Scrum master eller SAFe coach på en opgave.

Ud over det har jeg en stærk kompetence som bindeled mellem forretningen og de tekniske muligheder, det gælder både ved tekniske løsninger, men også inden for ledelse og virksomheds-udvikling.

Medstifter hos Kalto

Medstifter hos Kalto

Kalto ser vi som fremtidens mødested for it konsulenter og virksomheder. Et sted hvor man kan markedsføre de kompetencer man tilbyder som it konsulent og hvor virksomheder nemt kan få kontakt til deres næste it konsulent.

Kalto er lavet specifikt til IT professionelle. Vi mener at for at levere den bedst mulige service til brugerne, konsulenter og virksomheder, Så skal det være en fokuseret indsats fra både den professionelle konsulent, men også den platform hvorfra markedsføringen skal placeres.

Fremtiden er alle eksperterne enige om, er en verden med flere selvstændige erhvervsdrivende og dermed også flere konsulenter, derfor ser vi frem til at arbejde med Kalto.

Projektleder/Scrummaster hos Viegand & Maagøe

Projektleder/Scrummaster hos Viegand & Maagøe

IT projektleder, jeg fungerer som konsulent for GoEnergi og hjælper GoEnergi med at gennemføre deres tekniske projekter og hjælper dem med at udføre forbedringer på deres tekniske platform.

Jeg har blandt andet udført følgende opgaver for GoEnergi, Udvikling af Håndværkerlisten, Udvikling af Produktlisterne, forbedring af deres tekniske platform, løbende analyse af deres IT for at finde besparelser og forbedringer og forbedret deres dokumentation og processer omkring GoEnergis udvikling

Udover det har jeg udført og udarbejdet udbudsmateriale for GoEnergi, jeg har været med til at gennemføre og evaluere IT udbud for GoEnergi.

Se projektlisten for nogle af de projekter jeg har arbejdet på.

Mere om Tim PedersenDownload CV

Kontakt mig

Tim Pedersen

SAFe Program Consultant (SPC)

  • Flydedokken 13, 4. tv.
    2450 København SV

  • 21782281